Vlažne maramice za čišćenje i dezinfekciju

Vlažne maramice za
čišćenje i dezinfekciju
#za dezinfekciju svih površina- biorazgradivi
#u kućanstvu
#za čišćenje ureda
#za čišćenje drvenog namještaja
#univerzal za čišćenje svih površina
Sve proizvode možete odmah kupiti preko web portala www.majcinaljubav.hr